This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Giải pháp nào là hiệu quả về việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước

image001-12 Số lượng tài sản công rất lớn, nhưng Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008, mới đưa vào quản lý 4 loại tài sản gồm: Trụ sở và tài sản trên đất; quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm more »

Để ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh việc sửa luật là thật sự cần thiết

image001-7-289x410 Luật sư Lê Văn Trung (Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á) cũng cho rằng, Luật Cạnh tranh 2004 đã có hiệu lực pháp luật hơn 10 năm, vì thế việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết. Luật Cạnh tranh 2004, tại Điều 39 quy định về hành vi cạnh tranh đến nay more »

Đấu giá nợ xấu chính thức đã có quy định cụ thể

73-1 Quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thể hiện cụ thể trong luật như sau: Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng chỉ được đấu giá more »

Quy trình là cái gì khi việc “bổ nhiệm người nhà”, quy định cũng có thể bị lợi dụng

42-1 TS Nguyễn Sĩ Dũng: Kiến nghị trên là đúng đắn và cần thiết. Chúng ta không nên làm ngơ trước một trong những vấn đề đang gây bức xúc rất lớn trong xã hội. Ngoài ra, cho dù chúng ta có cố quay lưng lại đối với vấn đề này, thì vấn đề vẫn đang more »

Giám sát quyền lực, quyền lực tư pháp qua Tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào

image001-3-768x456 Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân ghét các ông chủ tịch, các ông ủy viên vì cái tật ngông nghênh cậy thế, cậy quyền. Những ông này không hiểu nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi nắm được chính quyền trong tay vẫn hay lạm dụng…”. Vì vậy, để bảo đảm more »

Răn đe tham nhũng bằng phim tài liệu là những gì mà Trung Quốc đang làm

121-2 “Ông ta sắp xếp mời tôi ăn một cái đuôi cá sấu khổng lồ dài đến một mét”, Zhang Jianjin, cựu chủ tịch một tập đoàn dược phẩm nhà nước, nói trong phim. Cuộc sống xa hoa không thiếu thứ gì của Zhang chủ yếu do các công ty chi tiền cung phụng để được more »

Bài học từ Singapore khiến mọi cán bộ Việt không dám tham nhũng

43-1 Theo PGS.TS Tri, vấn đề phòng, chống tham nhũng của chúng ta thời gian qua dù được tiến hành nhưng chưa thật sự hiệu quả. Các con số báo cáo về xử lý tham nhũng vẫn còn quá thấp, khiến người dân chưa thật sự đồng tình. Vì vậy để giải quyết tốt vấn đề more »

Pháp Lý – Phòng Chống Tham Nhũng – Tư Vấn Pháp Luật – Luật Kinh Doanh