Xây Dựng Pháp Luật

Giải pháp nào là hiệu quả về việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước

image001-12 Số lượng tài sản công rất lớn, nhưng Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008, mới đưa vào quản lý 4 loại tài sản gồm: Trụ sở và tài sản trên đất; quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm more »

Để ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh việc sửa luật là thật sự cần thiết

image001-7-289x410 Luật sư Lê Văn Trung (Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á) cũng cho rằng, Luật Cạnh tranh 2004 đã có hiệu lực pháp luật hơn 10 năm, vì thế việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết. Luật Cạnh tranh 2004, tại Điều 39 quy định về hành vi cạnh tranh đến nay more »

Đấu giá nợ xấu chính thức đã có quy định cụ thể

73-1 Quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thể hiện cụ thể trong luật như sau: Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng chỉ được đấu giá more »