thủ tục mua bán nhà

Bản án: Cẩn thận kẻo “nắm đằng lưỡi” khi mua nhà bán đấu giá

image005-7 Cho đến nay, bà Phan Thục Khắc Linh (Bình Định) vẫn chưa vào được nhà ở của mình mặc dù đã bỏ ra tiền tỷ để tham gia đấu giá thành. Trước đó vào năm 2008, bà Linh đã trúng đấu giá tài sản thi hành án là ngôi nhà và đất ở của bà more »